Genealogie

Wibbe Gaeles (Kloosterman)

(oerpake Marten´s kant)

Van 1655 tot heden

1.1 Wibbe Gaeles (boer) geboren omstreeks 1655 overleden omstreeks 1695 in Kollumerzwaag. Gehuwd 1685 met Gerst Romckes geboren omstreeks 1660 overleden omstr. 1695.

2.1 Fokke Wibbes (boer) geboren omstreeks 1690, waarschijnlijk Kollumerzwaag overleden omstr. 1749. Gehuwd op 12 september 1717 met Trijntje Sjircks geboren omstreeks 1690 overleden omstr. 1740.

3.1 Marten Fokkes Kloosterman (boer) gedoopt 10 juni 1737 te Kollumerzwaag, overleden 19 maart 1817 te Kooten. Gehuwd op 26 januari 1772 met Teike Rienks gedoopt 19 juni 1740 te Oudwoude overleden omstr. 1811.

4.1 Fokke Martens Kloosterman (arbeider) geboren 8 oktober 1774 te Veenklooster, overleden 21 januari 1833 te Surhuizum. Gehuwd op 9 februari 1800 met Aukje Gerlofs geboren 1772 te Kooten overleden 23 maart 1826 te Surhuizum.

5.1 Tjeerd Fokkes Kloosterman (boerenknecht, later koopman) geboren 18 november 1806 te Kooten, overleden 25 november 1889 te Augustinusga. Gehuwd op 19 maart 1831 met Klaaske Ates Tjoelker geboren 11 februari 1809 te Augustinusga overleden 11 september 1870 te Augustinusga.

6.1 Marten Tjeerds Kloosterman (veerschipper, later boer) geboren 17 februari 1845 te Augustinusga, overleden 11 augustus 1917 te Surhuizum. Gehuwd op 7 september 1872 met Froukje Binderts Kloosterman geboren 16 december 1845 te Kooten overleden 8 februari 1925 te Surhuizum.

Oerpake en oer beppeMarten en Froukje Kloosterman

6.2 Nieske geboren 17 augustus 1873 overleden 22 januari 1902

6.3 Tjeerd geboren 24 december 1874 overleden 24 november 1931

6.4 Bindert geboren 1 mei 1877 overleden 3 februari 1963

6.5 Klaaske geboren 15 augustus 1879 overleden 1 september 1879

6.6 Klaaske geboren 9 augustus 1880 overleden 23 september 1880

6.7 Ate geboren 13 maart 1883 overleden 30 september 1883

6.8 Ate geboren 28 juli 1884 overleden ?

6.9 levenloos kind 21 december 1885

6.10 Klaaske geboren 11 januari 1887 overleden ?

7.1 Bindert Kloosterman 1877 - 1963 gehuwd met Alberdina van der Ley dd 5 december 1896 huwelijk ontbonden dd 25 april 1918

Uit eerste huwelijk

7.2 Marten geboren 16 februari 1897 overleden 31 december 1965

7.3 Lubbe geboren 5 juli 1898 overleden ?

7.4 Tjeerd geboren 31 januari 1900 overleden ?

7.5 Ate geboren 24 november 1901 overleden ?

Uit tweede huwelijk dd 6 oktober 1921 met Siebrich Schievink geboren 1 juli 1904 overleden 6 november 1990

Pake Bindert en Beppe Siebrich en omke Auke en omke Harm

7.3 Auke geboren 16 mei 1921

7.4 Harm geboren 14 november 1922 overleden 28 juli 1986

7.5 Frans geboren 6 april 1924

7.6 Geert geboren 11 april 1926 overleden 31 mei 1993

7.7 Froukje geboren 24 oktober 1928

7.8 Freerkje geboren 23 juni 1932 freerkje (mem) op fiets 17 á 18 jaar

8.1 Freerkje Kloosterman geboren 23 juni 1932 te Gerkesklooster, gehuwd te Buitenpost (18 maart 1954) met Johannes Oosterbaan uit Siegerswoude geboren 10 juni 1931, overleden 19 juni 2003 te Aldeboarn

8.2 Douwe geboren 3 oktober 1954 te Akkrum

8.3 Bindert geboren 16 maart 1956 te Aldeboarn

8.4 Maaike geboren 10 juli 1959 te Aldeboarn

8.5 Harm geboren 16 april 1962 te Aldeboarn

8.6 Sybrand geboren 22 oktober 1969 te Aldeboarn

9.1 Douwe Oosterbaan geboren 3 oktober 1954 te Akkrum gehuwd te Grou (10 mei 1978) met Baukje Peereboom geboren 24 juni 1955 te St. Jacobiparochie

9.2 Johannes Oosterbaan geboren 27 mei 1984 te Veenwouden

9.3 Marijke Oosterbaan geboren 9 mei 1987 te Veenwouden

 

Douwe Sipkes

(0erbeppe Froukje´s kant)

Van ongeveer 1650 tot en met Froukje en Marten

1.1 Douwe Sipkes van Eastermar/Burgum getrouwd met Antie Jans/Alberts later (1672) met Auck Douwes (weduwe) van Sumar. Uit eerste huwelijk kwamen de kinderen Sipke en Jan.

2.1 Sipke Douwes (lakenkoopman bij de Wal Eastermar) overleden 1708, gehuwd omstr. 1667 met Pietie Binnerts uit Witveen. Uit het 2de huwelijk met Tijn Binnes (19 maart 1671) kwamen de volgende kinderen. Pytie (9 april 1671) Binne (10 november 1672), Frytsen en Sjouk.

3.1 Bindert Sipkes (Binne) (koopman an de Wal Eastermar) geboren 10 november 1672 overleden 1714. Gehuwd met 4 maart 1694 te Tytsjerkstradiel met Pytie Oebles geboren ? overleden 1735 te Eastermar. Kinderen: Oebele/Ulbe en Pietie geboren 16 december 1694, Antie 21 mei 1696, Maeyke 12 december 1697, Jan 19 mei 1700, Sjoerd 24 december 1702 overleden omstr. 1769, Jacob 5 januari 1706.

4.1 Jacob Binderts (veerschipper en koopman Eastermar)geboren 5 januari 1706 gehuwd 23 mei 1734 met Trijntje Oedzes

4.2 Mayke, geboren 13 oktober 1737 te Eastermar

4.3 Oeds, geboren 21 februari 1740 te Eastermar

4.5 Jitske, geboren 6 januari 1743

4.6 Bindert, geboren 8 maart 1744, overleden 7 februari 1819

4.7 Jan, geboren 17 december 1747

4.8 Jitske, geboren13 augustus 1752

5.1 Bindert Jacobs 1744 - 1819 gehuwd met Anty Wytzes 1748 - 1810 Bindert Jacobs, gedoopt op 8 maart 1744 te Oostermeer, landbouwer, adjunct-maire van Augustinusga, overleden op 7 februari 1819 te Twijzel. Gehuwd 9 februari 1772 te Harkema Opeinde.

Trijntje, geboren 19 november 1772

5.3Wytze Binderts geboren 13 maart 1777, overleden 17 februari 1861

5.4 Ritske Binderts, geboren 30 november 1778

5.5 Jacob Binderts, geboren 1781 overleden 1835

5.6 Jan Binderts, geboren 1782 overleden 1847

5.7 Nanne Binderts, geboren 1784 overleden 14 maart 1845

5.8 Anne Binderts, geboren 1788 overleden 21 juni 1835

6.1 Wytze Binderts 1777 - 1861 gehuwd met Teetske Menses Sijtsma 1778 - 1856 geboren te Harkema Opeinde gedoopt 20 op 20 april 1977, landbouwer, assessor van Achtkarspelen, overleden te Twijzel. Gehuwd 8 augustus 1802 te Twijzel.

6.2 Bindert Wytzes geboren 26 juni 1803 overleden 23 maart 1869

6.3 Antje Wytzes, geboren 1804 overleden 1852

6.4 Meinse Wytzes, geboren 21 december 1806 overleden 11 januari 1844

6.5 Jinke Wytzes, geboren 12 augustus 1809 overleden 1 april 1877

6.6 Trijntsje Wytzes, geboren 7 december 1811 overleden 23 december 1868

6.7 Janke Wytzes, geboren 9 juni 1814 overleden 18 april 1836

6.8 Ritske Wytses, geboren 26 augustus 1817 overleden 2 oktober 1879

7.1 Bindert Wytzes 1803 - 1869 gehuwd met Nieske Geerts Boersma 1806 - 1875 gehuwd dd 12 mei 1827

7.2 Froukje Kloosterman, geboren te Kooten 16 december 1845 overleden te Surhuizum 8 februari 1925

8.1 Froukje Kloosterman geboren 16 december 1845 gehuwd op 7 september 1872 met Marten Tjeerds Kloosterman (veerschipper later koopman) geboren 17 februari 1845 te Augustinusga, overleden 11 augustus 1917 te Surhuizum.

 

VCJB (Vrijzinnige Christelijke Jeugd Beweging) Gerkesklooster

Boven van links naar rechts:

Rudolf Boersma, Gjalt Linker, Omke Geert, Juffrouw Bron, Cor Beukema, Klaas Boersma, Jaap Rinsma.

Zittend van links naar rechts:

Annigje de Haas, Wieke Beukema, Antje Hummel, Anna van Santen, Ine Boonstra, Freerkje (mem)

 

 

 

 

 

 

Home