Genealogie

Oosterbaan

Van ± 1560 tot heden

I. Ysbrant, geboren circa 1560 in Joure. Getrouwd met ....... Uit dit huwelijk, de volgende kinderen:

I.1. Ysbrant Ysbrants, geboren ca. 1590 te Joure, gestorven ca. 1634 in Joure. Gehuwd met Meinu Hothie ca. 1610 in Joure.

I.2. Melle Ysbrants, geboren ca. 1590 te Joure, gehuwd (1) met Marijtje Harmens (gestorven 1635); gehuwd (2) met Gooits Baukes.

I.1. Kinderen van Ysbrant Ysbrants en Meinu Hothie waren:

II.1. Ysbrant Ysbrants, geboren ca. 1613 te Joure, gehuwd dd .........met .......

II.2. Hotse Ysbrants, geboren ca. 1615 te Joure, gehuwd dd 6 februari 1660 in Joure met Sipk Jans, geboren te Joure .

II.3. Tiets Ysbrants, geboren ca. 1625 te Joure, gehuwd dd 26 juli 1646 in Joure met Tierlingh Beijers, geboren ca. 1620 te Stavoren.

II.4. Douwe Ysbrants, geboren ca. 1625 te Joure, gehuwd dd 11 juli 1650 in Joure met Japickien Jans, geboren in Joure.

II.5. Buwe Ysbrants, geboren in Joure, gehuwd met Bauke Martens.

II.1 Kinderen van Ysbrant Ysbrants en ...............waren:

III.1. Freerck Ysbrands, meulenaar, (oud-nederlands voor molenaar) geboren 1658 te Joure, gehuwd op donderdag 3 november 1678 te Herv. Gem. Joure (akte: DTB 360), gehuwd voor de kerk op donderdag 13 oktober 1678 te Herv. Gem. Oldeboorn (akte DTB 730) met Hidtie (Hitje) Gerrits, geboren te Oldeboorn.

III.2. Ysbrant Ysbrands (Postema), geboren ca. 1660 te Joure, gehuwd op 22 april 1677 in Joure met Fockjien Feddes, geboren in Sneek.

III.1. Kinderen van Freerck Ysbrands en Hidtie Gerrits waren:

IV.1. Froukien Freerks, geboren 1680 te Joure, gehuwd op 9 december 1708 in Joure met Greolt Sybolts, geboren ca. 1680 in Leeuwarden.

IV.2. Neeltje Freerks, geboren 1684 te Joure.

IV.3. Ysbrant Freerks, geboren 1684 te Joure.

IV.4. Gerrit Freerks, geboren 1686 te Joure.

IV.5. Grietje Freerks, geboren 1688 te Joure.

IV.6. Wybe Freerks, geboren 1690 te Joure, gehuwd 14 april 1719 in Joure met Lysbet Gerbens.

IV.7. Douwe Freerks, geboren 17 mei1696 te Joure, overleden 1728 te Gorredijk. Gehuwd op 26 jarige leeftijd op zondag 14 maart 1723 te Joure (Herv. gem. Joure-Westermeer-Snikzwaag)(akte 360) derde proclamtie (NH) met Imke Jans, geboren te Joure.

IV.8. Hotse Freerks, geboren 1699 te Joure.

IV.7 Kinderen van Douwe Freerks en Imke Jans waren:

V.1. Freerk Douwes, touwslager, geboren 1723 te Gorredijk, overleden dinsdag 12 augustus 1777 te Gorredijk. Gehuwd op zondag 9 februari 1749 te Gorredijk (akte (559)(NH) met Janke Sjoukes, geboren te Gorredijk.

V.2. Trijntje Douwes, geboren 1725 te Gorredijk.

V.1. Kinderen van Freerk Douwes en Janke Sjoukes waren:

VI.1. Trijntje Freerks, geboren op dinsdag 6 januari 1750 te Gorredijk.

VI.2. Douwe Freerks, geboren op woensdag 17 november 1751 te Gorredijk.

VI.3. Antje Freerks, geboren op maandag 11 november 1754 te Gorredijk.

VI.4. Jan Freerks, geboren op zaterdag 29 april 1758 te Gorredijk, gedoopt op maandag 15 mei 1758, overleden op donderdag 10 oktober 1822 te Gorredijk op 64-jarige leeftijd (akte: 32), nam in 1811 (fo. 17) te Gorredijk de naam Oosterbaan aan, eveneens voor zijn 8 kinderen. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zondag 25 maart 1781 te Gorredijk (akte: 559) met Antje Jans (Gorter), geboren 1760 te Gorredijk gedoopt op zondag 30 maart 1760 te Gorredijk, overleden dinsdag 30 december 1806 te Gorredijk.

VI.5. Sjouke Freerks, geboren op donderdag 15 januari 1761 te Gorredijk.

VI.6. Iemkje Freerks, geboren op zaterdag 10 december 1763 te Grorredijk.

VI.7. Ale Freerks, geboren op maandag 17 augustus 1767 te Gorredijk.

VI.8. Pier Freerks, geboren op donderdag 26 april 1770 te Gorredijk, overleden op zondag 16 januari 1831 te gemeente Opsterland op 60-jarige leeftijd (akte: 3).

VI.4. Kinderen van Jan Freerks Oosterbaan en Antje Jans, waren:

VII.1. Freerk Jans Oosterbaan, geboren op zaterdag 16 juni 1781 te Gorredijk, overleden op zondag 5 maart 1871 te Opsterland op 89 jarige leeftijd (akte: A 58). Gehuwd op 26 jarige leeftijd op zondag 29 mei 1808 te Gorredijk met Tjitske Steensma.

VII.2. Douwe Jans Oosterbaan, geboren op dinsdag 11 maart 1783 te Gorredijk, overleden op zaterdag 18 mei 1839 te Opsterland op 56 jarige leeftijd (akte: B 26). Gehuwd op 26 jarige leeftijd op zondag 4 juni 1809 te Gorredijk (Opsterland) (akte: 559) met Loltje Cornelis Hartmans, 21 jaar oud, geboren op donderdag 18 oktober 1787 te Gorredijk (Opsterland), of in 1792, overleden op maandag 20 december 1824 te Opsterland op 37 jarige leeftijd (akte: 34).

VII.3. Jan Jans Oosterbaan, geboren op dinsdag 20 november 1787 te Gorredijk, overleden op zaterdag 16 maart 1839 te Opsterland op 51 jarige leeftijd (akte: 15). Gehuwd voor 1812 te Gorredijk met Minke Gerbens Stiemstra, geboren 1789 te Gorredijk, overleden op woensdag 1 december 1875 te Opsterland.

VII.4. Ale Jans Oosterbaan, geboren op vrijdag 24 juni 1791 te Gorredijk, overleden op vrijdag 13 oktober 1865 te Opsterland op 74 jarige leeftijd (akte: A 219). Gehuwd op 25 jarige leeftijd op donderdag 16 januari 1817 te Opsterland (akte: 3) met Geertje Tjesses Sterringa, geboren 1791 te Gorredijk.

VII.5. Johannes Jans Oosterbaan, geboren op dinsdag 7 januari 1794 te Gorredijk. Gehuwd op 40 jarige leeftijd op donderdag 11 september 1834 met Neeltje den Bleijker, 23 jaar oud (V.12), geboren op donderdag 25 oktober 1810.

VII.6. Willem Jans Oosterbaan, geboren op zondag 10 juli 1796 te Gorredijk, overleden op zondag 16 maart 1845 te Opsterland op 48 jarige leeftijd (akte: 16). Gehuwd op 22 jarige leeftijd op zaterdag 20 maart 1819 te Opsterland (akte: 10) met Bontje Wiebes Brouwer, geboren 1800 te Gorredijk.

VII.2. Kinderen van Douwe Jans Oosterbaan en Loltje Cornelis Hartmans, waren:

VIII.1. Antje Douwes Oosterbaan, geboren op vrijdag 29 juni 1810 te Gorredijk, overleden op zondag 28 januari 1906 te Opsterland op 95 jarige leeftijd (akte: A 20). Gehuwd op 20 jarige leeftijd op zaterdag 26 februari 1831 met Ate Lageveen.

VIII.2. Klazina Oosterbaan (VI.21), geboren op woensdag 5 februari 1812 te Gorredijk (akte: 6), overleden op maandag 18 januari 1892 te Opsterland op 79 jarige leeftijd (akte: 28). Gehuwd op 19 jarige leeftijd op donderdag 22 december 1831 te Opsterland (akte: 56) met Brand Sytzes Harkes.

VIII.3. Jan Douwes Oosterbaan, timmerman, geboren op donderdag 29 juli 1813 te Gorredijk (Opsterland) (akte: 16), overleden op vrijdag 4 juni 1875 te Gorredijk (Opsterland) op 61 jarige leeftijd (akte: 156). Gehuwd op 27 jarige leeftijd op maandag 7 december 1840 te Opsterland (akte: 62) met Hiltje Berends van der Zwaag, 27 jaar oud, geboren op donderdag 14 oktober 1813 te Ureterp (Opsterland) (akte: 27), overleden op zaterdag 30 oktober 1886 te Ureterp (Opsterland) op 73 jarige leeftijd (akte: 238), dochter van Berend Geerts van der Zwaag [2319] en Trijntje Zweitzes Hazewindes.

VIII.4. Alberdina Douwes Oosterbaan, geboren op woensdag 27 september 1815 te Gorredijk (Opsterland) (akte: B 29), overleden op donderdag 31 maart 1825 te Opsterland op 9 jarige leeftijd (akte: B 9).

VIII.5. Cornelia Douwes Oosterbaan, geboren op donderdag 29 mei 1817 te Opsterland (akte: B 59), overleden op maandag 13 maart 1899 te Opsterland op 81 jarige leeftijd (akte: A 46). Gehuwd op 27 jarige leeftijd op maandag 24 februari 1845 te Opsterland (akte: 9) met Eit Ruurds van den Berg, 22 jaar oud), geboren op donderdag 18 juli 1822 te Opsterland (akte: 79), overleden op dinsdag 28 december 1897 te Opsterland op 75 jarige leeftijd (akte: 227).

VIII.6. Joukje Oosterbaan, geboren op woensdag 17 maart 1819 te Opsterland (akte: B 30), overleden op woensdag 4 maart 1846 te Barradeel op 26 jarige leeftijd (akte: 4). Gehuwd op 23 jarige leeftijd op zaterdag 29 oktober 1842 te Opsterland (akte: 61) met Rients Houkes Hoeksma, 25 jaar oud, geboren op maandag 24 februari 1817 te Opsterland (akte: 21), overleden op zondag 2 februari 1851 te Opsterland op 33 jarige leeftijd (akte: 5).

VIII.7. Kornelis Oosterbaan, geboren op dinsdag 28 november 1820 te Opsterland (akte: 133).

VIII.8. Aaltje Douwes Oosterbaan, geboren op donderdag 24 april 1823 te Gorredijk (Opsterland) (akte: B 54), overleden op dinsdag 26 april 1825 te Gorredijk (Opsterland) op 2 jarige leeftijd (akte: 14).

VIII.3. Kinderen van Jan Douwes Oosterbaan en Hiltje Berends van der Zwaag, waren:

IX.1. Douwe Jans Oosterbaan, kleermaker, geboren op zaterdag 2 oktober 1841 te Gorredijk (Opsterland) (akte: B 109), overleden op woensdag 8 april 1896 te Ureterp (Opsterland) op 54 jarige leeftijd (akte: 96), begraven te Ureterp. Gehuwd op 25 jarige leeftijd op donderdag 16 mei 1867 te Opsterland (akte: 47) met Tjitske Kornelis de Kroon, 21 jaar oud, geboren op zondag 27 juli 1845 te Opsterland (akte: 96), overleden op donderdag 9 oktober 1919 te Ureterp (Opsterland) op 74 jarige leeftijd (akte: 185), begraven te Ureterp, dochter van Kornelis Wabes de Kroon en Jeltje Minderts Nicolai.

IX.2. Trijntje Jans Oosterbaan, geboren op maandag 16 januari 1843 te Opsterland (akte: 6), overleden op maandag 13 februari 1843 te Opsterland, 28 dagen oud (akte: 7).

IX.3. Berend Jans Oosterbaan, geboren op dinsdag 13 augustus 1844 te Opsterland .

IX.4. Trijntje Jans Oosterbaan, geboren op dinsdag 23 maart 1847 te Opsterland (akte: 44), overleden op vrijdag 28 juni 1850 te Opsterland op 3 jarige leeftijd (akte: 20).

IX.5. Loltje Jans Oosterbaan, geboren op zaterdag 21 juli 1849 te Opsterland (akte: 98), overleden op woensdag 21 februari 1906 te Opsterland op 56 jarige leeftijd (akte: 33). Gehuwd (1) op 25 jarige leeftijd op maandag 10 augustus 1874 te Opsterland (akte: 76) met Gerrit Hoeksma, 23 jaar oud, geboren op dinsdag 15 oktober 1850 te Opsterland (akte: 122), overleden op donderdag 5 april 1888 te Opsterland op 37 jarige leeftijd (akte: 95). Gehuwd (2) op 43 jarige leeftijd op zaterdag 17 september 1892 te Opsterland (akte: 67)met Markus van der Duim, 31 jaar oud (VII.21), geboren op donderdag 15 augustus 1861 te Opsterland (akte: 230). Hij is eerder getrouwd geweest met Janke Lageveen.

IX.1. Kinderen van Douwe Jans Oosterbaan en Tjitske Kornelis de Kroon, waren:

X.1. Jan Douwes Oosterbaan, bakker, geboren op zondag 23 februari 1868 te Ureterp (Opsterland) (akte: 79), overleden 1956 te Frieschepalen (Opsterland). Gehuwd op 25 jarige leeftijd op zaterdag 28 oktober 1893 te Tietjerksteradeel (akte: 93) met Dina Pieters de Vries, 19 jaar oud, geboren op maandag 4 mei 1874 te Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (akte: 156), overleden op vrijdag 10 december 1920 te Opsterland op 46 jarige leeftijd (akte: 198), dochter van Pieter Teunis de Vries en Johanna Jonetta Bakema.

X.2. Kornelis Oosterbaan, geboren op woensdag 7 april 1869 te Opsterland (akte: 96), overleden op maandag 27 september 1869 te Opsterland, 173 dagen oud (akte: 168).

X.3. Kornelis Oosterbaan, geboren op zondag 11 juni 1871 te Opsterland (akte: 196), overleden op zondag 18 juni 1871 te Opsterland, 7 dagen oud (akte: 155).

X.4. Kornelis Oosterbaan, geboren op dinsdag 17 december 1872 te Ureterp (Opsterland) (akte: 389).

X.5. Berend Douwes Oosterbaan, levenloos geboren op maandag 3 mei 1875 te Opsterland (akte: A 130).

X.6. Hiltje Douwes Oosterbaan, geboren op maandag 3 mei 1875 te Ureterp (Opsterland) (akte: 145), overleden op zaterdag 13 januari 1917 te Opsterland op 41 jarige leeftijd (akte: 13). Gehuwd op 23 jarige leeftijd op donderdag 2 juni 1898 te Opsterland (akte: 80) met Frederik Lolkema, 23 jaar oud, geboren op zaterdag 25 juli 1874 te Oostdongeradeel (akte: 44), overleden op vrijdag 9 februari 1923 te Opsterland op 48 jarige leeftijd (akte: 27).

X.7. Berend Douwes Oosterbaan, geboren op donderdag 11 april 1878 te Ureterp (Opsterland) (akte: A 128). Gehuwd op 22 jarige leeftijd op zaterdag 9 juni 1900 te Tietjerksteradeel (akte: 103) met Klaaske Hendriks van der Hoek, geboren 1878 te Hardegarijp.

X.8. Mindert Douwes Oosterbaan, geboren op dinsdag 28 september 1880 te (Ureterp) Opsterland (akte: A 350), overleden op donderdag 23 juni 1955 op 74 jarige leeftijd, begraven te Ureterp. Gehuwd op 23 jarige leeftijd op vrijdag 5 augustus 1904 te Opsterland (akte: 98) met Geeske Boomsma, 19 jaar oud, geboren op donderdag 14 mei 1885, overleden op dinsdag 4 augustus 1964 op 79 jarige leeftijd, begraven te Ureterp.

X.9. Jelle Douwes Oosterbaan, geboren op woensdag 11 april 1888 te Opsterland (akte: A 139), overleden op vrijdag 16 mei 1941 te Opsterland op 53 jarige leeftijd (akte: 119), begraven te Ureterp. Gehuwd op 28 jarige leeftijd op donderdag 18 mei 1916 te Opsterland (akte: 57) met Jeltje van der Meulen.

X.1. Kinderen van Jan Douwes Oosterbaan en Dina Pieters de Vries, waren:

XI.1. Tjitske Oosterbaan (IX.2), geboren op maandag 26 februari 1894 te Tietjerksteradeel (akte: 72), overleden op donderdag 17 januari 1980 te Ureterp (Opsterland) op 85 jarige leeftijd, begraven te Ureterp. Gehuwd op 20 jarige leeftijd op donderdag 7 mei 1914 te Opsterland (akte: 47) met Jurjen Postma, 22 jaar oud (IX.1), geboren op zondag 17 april 1892 te Opsterland (akte: 129), overleden op dinsdag 10 januari 1956 op 63 jarige leeftijd, begraven te Ureterp, zoon van Wolter Postma en Jitske van der Wal.

XI.2. Douwe Jans Oosterbaan, geboren op donderdag 2 juli 1896 te Tietjerksteradeel (akte: A 231), overleden op dinsdag 4 januari 1898 te Tietjerksteradeel op 1 jarige leeftijd (akte: A 2).

XI.3. Johanna Jonetta Oosterbaan, geboren op woensdag 30 november 1898 te Tietjerksteradeel (akte: 396), overleden op dinsdag 25 oktober 1977 op 78 jarige leeftijd, begraven te Stiens. Gehuwd met Geert Beeksma, geboren op maandag 13 maart 1899, overleden op woensdag 22 december 1976 op 77 jarige leeftijd, begraven te Stiens.

XI.4. Douwe Jan Oosterbaan, geboren op maandag 6 oktober 1902 te Frieschepalen (Opsterland) (akte: A 354), overleden op zondag 21 mei 1989 te Ureterp (Opsterland) op 86 jarige leeftijd, begraven op donderdag 25 mei 1989 te Ureterp. Gehuwd (1) ca 1929 met Maaike Zanstra, geboren op zondag 29 september 1907 te Ureterp, overleden op donderdag 18 juni 1936 te Ureterp (Opsterland) op 28 jarige leeftijd (akte: A96), begraven te Ureterp. Gehuwd (2) voor 1938 met Grietje Sibma, geboren op maandag 8 februari 1915, overleden op maandag 4 juni 2001 te Ureterp op 86 jarige leeftijd, begraven op zaterdag 9 juni 2001 te Ureterp.

XI.5. Hiltje Oosterbaan, geboren op zaterdag 21 mei 1904 te Siegerswoude (Tietjerksteradeel), overleden op donderdag 28 december 1967 te Wolvega (Weststellingwerf) op 63 jarige leeftijd, begraven op dinsdag 2 januari 1968 te Wolvega (Weststellingwerf) op de Algemene Begraafplaats. Gehuwd op 25 jarige leeftijd op vrijdag 27 december 1929 met Bouwe Harmen (Bernhard) Hofstee, 21 jaar oud, koopman/visboer, geboren op woensdag 18 november 1908 te Elberfeld (Duitsland), overleden op zondag 28 juni 1998 te Heerenveen op 89 jarige leeftijd, begraven op woensdag 1 juli 1998 te Wolvega (Weststellingwerf) op de Algemene Begraafplaats, zoon van Harmen Bouwes Hofstee en Anna Siegers Bijkerk.

XI.6. Fokje Oosterbaan, geboren op zaterdag 7 oktober 1905, overleden op dinsdag 13 februari 1968 op 62 jarige leeftijd, begraven te Ureterp. Gehuwd met Cornelis Kluitenberg, geboren op zaterdag 28 september 1901, overleden op woensdag 5 februari 1975 op 73 jarige leeftijd, begraven te Ureterp.

XI.7. Pietje Oosterbaan, geboren op dinsdag 9 april 1907 te Siegerswoude, overleden op maandag 15 oktober 1979 te Drachten op 72 jarige leeftijd, begraven te Ureterp. Gehuwd met Albert van der Veen, geboren op vrijdag 30 maart 1906 te De Wilp, overleden op zondag 4 oktober 1964 op 58 jarige leeftijd, begraven te Ureterp.

XI.8. Jeltje Oosterbaan, geboren op donderdag 5 mei 1910, overleden op vrijdag 8 januari 1982 op 71 jarige leeftijd, begraven te Ureterp. Gehuwd met Popke Wouda, geboren op zondag 26 december 1909, overleden op woensdag 1 maart 1972 op 62 jarige leeftijd, begraven te Ureterp.

XI.4. Kinderen van Douwe Jan Oosterbaan en Maaike Zandstra (eerste huwelijk):

XII.1. Jan Oosterbaan, geboren 1929 te Siegerswoude, overleden 2000. Gehuwd met Boukje Bron.

XII.2. Johannes Oosterbaan, geboren op woensdag 10 juni 1931 te Siegerswoude, overleden op donderdag 19 juni 2003 te Drachten op 72 jarige leeftijd. Gehuwd op 22 jarige leeftijd op donderdag 18 maart 1954 te Buitenpost met Freerkje Kloosterman, geboren te Gerkesklooster.

XII.3. Albert Oosterbaan, geboren 1932 te Siegerswoude. Gehuwd met Trijntje Gerritsen.

XII.4. Kornelis (Kees) Oosterbaan, geboren op zaterdag 13 april 1935 te Siegerswoude, overleden op woensdag 22 november 2000 te Donkerbroek op 65 jarige leeftijd, gecremeerd op maandag 27 november 2000 te Heerenveen, begraven te Donkerbroek. Gehuwd met Jellie Veenstra.

XII.5. Metze Oosterbaan, geboren 1936 te Siegerswoude. Gehuwd met Joke Elzinga.

XI.5. Kinderen van Douwe Oosterbaan en Grietje Sibma (tweede huwelijk):

XII.6. Sjoukje Oosterbaan, geboren op maandag 6 juni 1938 te Ureterp, overleden op vrijdag 3 maart 2006 te Joure op 67 jarige leeftijd. Gehuwd met Andries Kroes, geboren te Terwispel.

XII.7. Dina Oosterbaan, geboren 1940. Gehuwd met Steven van der Lei.

XII.8. Tieke Oosterbaan, geboren 1941. Gehuwd met Marten Winia.

XII.9. Tjitske Oosterbaan, geboren 1944. Gehuwd met Libbe van Kammen.

XII.10. Atje Oosterbaan, geboren 1945. Gehuwd met Tienus van der Veer.

XII.11. Wolter Ooosterbaan, geboren 1946. Gehuwd met Ietje ten Hoor.

XII.12. Johanna Oosterbaan, geboren 1948. Gehuwd met Karel Aldershof.

XII.13. Hermanus Oosterbaan, geboren 1949. Gehuwd met Martha M.M. Urbach.

XII.14. Hiltje Oosterbaan, geboren op zaterdag 14 juli 1951 te Drachten, overleden op dinsdag 11 januari 2005 te Meppel op 53 jarige leeftijd, begraven op zaterdag 15 januari 2005 te Ureterp.

XII.15. Anne Oosterbaan, geboren 1952. Gehuwd met Annie G.A. Gussinklo.

XII.16. Fokje Oosterbaan, geboren 1954. Gehuwd met Freerk Penthum.

XII.17. Pietje Oosterbaan, geboren 1954. Gehuwd met Lambert Timmerman.

XII.18. Jeltje Oosterbaan, geboren 1955. Gehuwd met Klaas Kingma.

XII. 19. Douwe Oosterbaan, geboren 1957. Gehuwd met Avi Moussa, geboren te Israel, gescheiden. Relatie met Joke Hoekstra.

XII.2. Kinderen van Johannes Oosterbaan en Freerkje Kloosterman:

XIII.1. Douwe Oosterbaan, geboren op zondag 3 oktober 1954 te Akkrum. Gehuwd op 23 jarige leeftijd op woensdag 10 mei 1978 te Grou met Baukje Peereboom, 22 jaar oud, geboren op vrijdag 24 juni 1955 te St Jacobiparochie.

XIII.2. Bindert Oosterbaan, geboren 16 maart 1956 te Aldeboarn. Gehuwd met Gerrie Weijer.

XIII.3. Maaike Oosterbaan, geboren 10 juli 1959 te Aldeboarn. Gehuwd met Jan Nijdam.

XIII.4. Harm Oosterbaan, geboren 16 april 1962 te Aldeboarn.

XIII.5. Sybrand Oosterbaan, geboren 22 oktober 1969 te Aldeboarn. Relatie met Anet Braam.

XIII.1. Kinderen van Douwe Oosterbaan en Baukje Peereboom:

XIV.1. Johannes Oosterbaan, geboren op zondag 27 mei 1984 te Veenwouden.

XIV.2. Marijke Oosterbaan, geboren op zaterdag 9 mei 1987 te Veenwouden.

GELEZEN:

De mounen. East fan de Jouwer en sûd fan 'e rydwei wiene de hege lannen, de bouwen. Yn it flek wie de hannel en ek it forarbeidzjen fan de lânbouprodukten. By dat lêste hat de moune yn it foarige in foarname funksje hawn. De wyn wie dêrby in goedkeape driuwkrêft. Wy lêze fan in moune fan 1673: Douwe Ysbrants op 'e Jouwer jowt ta, skuldich to wêzen oan Ysbrants Hotzes en Hiltie Eekes, ek op 'e Jouwer, f 300,00 ...............

"ten onderpant stelle specialijck myn gerechte helfte der windt ende gortmeulen staende buyten het westeinde van den flecke Jouwer, met den crediteuren den ander helft daeraff toebehorende, mandelich, tot welckers opbouwinge wy dese penn. van hun syn vschoten...... 25 sept. 1673".

 

Foto´s

4 geslacht vlnr ik (Douwe), pake Douwe met achterkleinkind Johannes en heit Johannes Oosterbaan (zomer 1984)

Oerpake Jan Douwe en oerbeppe Dina Oosterbaan

Oerpake op ongeveer 80-jarige leeftijd.

 

Home