Vrijwilligerswerk

Doe van jongs af aan vrijwilligerswerk, bij de volgende organisaties en verenigingen deed of doe ik vrijwilligerswerk;

Bestuurslid programmacommissie Jeugdcentrum ´Medium´ Aldeboarn

Bestuurslid EHBO Aldeboarn

Penningmeester Beatrixoord afd. Veenwouden

Penningmeester Buurtvereniging ´de Darteldoukes´ (Toarteldostrjitte in Feanwâlden)

Bestuurslid PvdA afd. Veenwouden en Dantumadeel

Werkgroep ´Kernwapens Nee´ afd. Veenwouden´

Leider van de jeugdvoetbalelftallen SC Veenwouden 2B en 1A

Jeugdscheidsrechter bij de voetbalvereniging SC Veenwouden

Bij Project Mensen Zonder Werk, sportactiviteiten begeleiden o.a. ´Sport Overdag´ en WAMPEX.

Wedstrijdsecretaris voetbalvereniging SC Veenwouden jeugdcommissie

Secretaris voetbalvereniging SC Veenwouden dagelijks bestuur en interim-voorzitter.

Penningmeester van de Stichting de Schierstins (www.schierstins.nl) en de Freonen van de Schierstins. Van maart 2003 tot maart 2007.

Vrijwilligerswerk wat ik op dit moment doe:

Vanaf november 2005 voorzitter van M.E.I. (Mei Elkoar Ien). M.E.I. organiseert activiteiten en festiviteiten voor de dorpen Feanwâlden en Feanwâldsterwâl e.o.. Activiteiten/festiviteiten welke georganiseerd worden zijn o.a. intocht Sinterklaas, Feestweek Feanwâlden één keer per 2 jaar een week in de maand september (ma. tm zat.), kerstmarkt, fiets- en wandeltochten, etc. (www.meifeanwalden.nl)