Links

www.meifeanwalden.nl

M.E.I. (Mei Elkoar Ien) organiseert activiteiten en festiviteiten voor de dorpen Feanwâlden - Feanwâldsterwâl e.o.. Activiteiten/festiviteiten welke georganiseerd worden zijn o.a. intocht Sinterklaas, Feestweek Feanwâlden (ma. tm zat.) eens in de 2 jaar, ringrijden, fiets- en wandeltochten, etc.

www.oosterbaan.info

Onderzoekspagina´s van de familie Oosterbaan, tijdens dit onderzoek door Bep en Eric Oosterbaan en de vele emailberichten die zij ontvingen bleek al gauw dat de Oosterbaan's familietakken op diverse jaartallen en plaatsen zijn begonnen. Ik wens jullie dan ook veel lees en speurwerk toe op deze site met ook een weblog er bij.

www.schierstins.nl

de Schierstins heeft een publieke functie: als museum met trouwzaal waar huwelijken voltrokken kunnen worden, als cultureel centrum voor kunst- en historische exposities, lezingen, muzikale optredens en symposia. De bovenverdieping biedt een permanente expositie.

www.swd-friesland.nl

SWD friesland, mijn werkgever, is een stichting die zich ten doel stelt het welbevinden van de inwoners van de gemeente Dantumadeel te bevorderen door ontplooiing, bewustwording, educatie, vorming, ondersteuning, voorlichting, creativiteitsontwikkeling, emancipatie en recreatie.

www.aldeboarn.net

rond het jaar 1200 was Aldeboarn, gelegen aan weerszijden van de Boarne, een aanzienlijk handelsplaats. Met het verdwijnen van de middelzee verdwenen echter ook de handelsmogelijkheden voor Aldeboarn. In 1723 werd de toren van de tufstenen kerk uit de 13e eeuw door bliksem verwoest. Om de hoogste toren van Fryslân te krijgen, gingen de "Boarnsters" de tot dan toe hoogste toren, die van Tzum, met een touw meten. Het succes verdween evenwel, toen de Boarnsters een glaasje gingen drinken en de Tzummers een stuk van het touw afsneden. De "Boarnsters" danken hieraan nog de bijnaam "Tuorkemjitters".

www.landvandefaraos.nl

site met veel informatie over Egypte en haar geografie, graven, goden, geschrift, farao´s, tempels en maatschappij.

www.schoolbank.nl

vind hier je oude klasgenoten terug!

www.genealogie.pagina.nl

de startpagina met veel en bruikbare genealogie websites.

www.archieven.nl

het digitale geheugen van Nederland.

www.tresoar.nl

Tresoar, het nieuwe Fries Historisch en Letterkundig Centrum met informatie over genealogie, historisch onderzoek en Friese Literatuur.

www.edgarriceburroughs.nl

Marten zijn website is de Nederlandse bibliografie van Edgar Burroughs, schrijver van de vermaarde Tarzanboeken. Tevens zoekt en verkoopt hij boeken van Tarzan.